Wesołego Alleluja !

7 kwietnia 2012

Alleluja! Dzwony Biją
Głoszą radość nad krainą
Że zmartwychwstał nasz Zbawiciel
Jezus Chrystus, Odkupiciel
Radość niesie światu wszemu
I człekowi radosnemu
Na ten Wielkanocny ranek
Kiedy kosz pełen pisanek
My składamy Wam życzenia
Mnóstwa Łask Bożych od Zbawiciela
I zdrowia i ducha pogody na co dzień
Niech radość zagości w każdego domu sień
A Zmartwychwstały błogosławieństwem darzy
I da siły, by spełnić o czym każdy marzystat4u